Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osa
Hae koulutukseenAvaa PDF
Tutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Tutkintotyyppi
Erikoisammattitutkinto
Kohderyhmä
Täydennä osaamistasi ja hakeudu vanhustyön laadun kehittäjäksi ja asiantuntijaksi!
Vanhustyön erikoisammattitutkinto 180 osp, Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, Muistihoitaja (EAT).

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut muistihoitaja (EAT) osaa

• kohdata muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä sekä ohjata hänen läheisiään

• kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen

• tukea muistioireista ja muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi

• työskennellä verkostoissa ja integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Koulutus sopii henkilölle, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sekä omaa alan työkokemusta.

Toteutus
Koulutuksen toteutus
• oppilaitoksen oppimisympäristöissä lähipäivinä
• verkko-oppimisympäristöissä
• työpaikoilla

Hae joustavasti mukaan. Seuraava aloitus 18.2.2021 ja kevään muut lähipäivät ovat 18.3. to 15.4. to 6.5.2021.

Kuvaus
Koulutuksen sisältö:
• Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
• Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp
• Gerontologinen hoitotyö 60 osp

Lisäksi on mahdollisuus suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia edellä mainituista. Tutkinnon suorittaminen kestää n. 1,5 vuotta, mutta lopullinen koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Lisätietoja uudistuneista tutkinnon perusteista.

Hakuaika
Jatkuva haku

Kustannukset opiskelijalle
Osallistumismaksu tutkinnon osan suorittamisesta on 175e. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä osallistujalle että työnantajalle.

Lisätietoja antaa
Vastuuopettaja Sanna Seppänen 040 713 05 52 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja