Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Suuntana työelämä-koulutus maahanmuuttajille (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Koulutuksen ajankohta
14.02.2022 - 15.07.2022
Kohderyhmä
Lähde kouluttautumaan ravintola-, puhdistus- tai hoiva-alalle!

Tarjolla on koulutus, jossa voi suuntautua ravintola- puhdistus- tai hoiva-aloille. Koulutuksessa opitaan alojen työtehtäviä sekä suomalaisen työkulttuurin työelämätaitoja. Kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajat.
Opintoihin voivat hakeutua uudet ko. aloista kiinnostuneet maahanmuuttajat ja myös aiempaa osaamista hankkineet. Opinnoissa pärjäävät myös suomen kielen alkeet omaavat, jotka ovat osallistuneet kotoutumiskoulutukseen. Tavoitteena on oppia lisää suomen kieltä sekä alan työelämätaitojen sanastoa.

Kuvaus
Opintojen aikana käsitellään alalla tarvittavat perustiedot ja taidot niin teoriassa kuin käytännössäkin. Koulutuksen kesto on 5kk. Pääpaino on ammatillisissa opinnoissa sekä työssäoppimisessa. Koulutus antaa myös taitoja ja kulttuurista tietoa, jota tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisessa.

Yhteisissä opinnoissa opiskellaan mm:
* hygieniaosaamista, mahdollisuus suorittaa hygieniapassi
* työturvallisuutta, mahdollisuus suorittaa työturvakortti
* asiakaspalvelua
* työkyvyn ylläpitoa sekä työhyvinvointia, ammatillisen identiteetin kasvua
* työnhakuvalmiuksia
* suomen kieltä sekä suomalaisia työelämän pelisääntöjä.

Hoiva-alan opinnoissa opitaan avustavia tehtäviä kuten mm. avustamissa ruokailussa, vaatehuollossa ja ulkoilussa.
Ravintola-alalla opitaan työskentelemään mm. ruokien esivalmisteluissa, puhtaanapidossa, astiahuollossa ja asiakaspalvelussa.
Puhdistuspalvelualalla työskennellään työparina ja opit käyttämään mm. puhtausalan koneita ja laitteita, hygienisiä työtapoja sekä asiakaspalvelua.

Koko opintojen ajan apuna on tiivis opettajien ja ohjaajien tuki. Työssäoppimisen aikana tullaan viikoittain myös oppilaitokselle, jossa käydään läpi ja opetellaan työelämässä vastaantulevia asioita.

Koulutuksessa yhteistyössä on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Forssan seudun ravintolat sekä puhdistuspalvelualojen yritykset.

Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet hakeutua ko. alojen tutkintotavoitteiseen koulutukseen!

Hakuaika
10.12.2021 - 31.01.2022

Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja antaa
Maahanmuuttajien ohjaaja: Mari Mattila, puh. 050 5643208.
Ravintola-ala: Erja Sippo, puh. 040 3474112.
Puhdistuspalveluala: Teija Asikainen, puh. 040 3474099.
Hoiva-ala: Sanna Seppänen, puh. 040 7130552.

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta puh. 0295 020 702
(ma - pe klo 9.00 - 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto.fi

Työvoimakoulutukseen voidaan valita työttömiä tai työttömyysuhan alaisia vähintään 20-v. työnhakijoita, jotka täyttävät koulutuksen pääsyvaatimukset ja joiden työllistymismahdollisuuksia ko. koulutus parantaa.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja