Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Hätäensiapu, ammattipätevyys
Hae koulutukseenHae koulutukseen, yrityksetAvaa PDF
Koulutuksen ajankohta
07.04.2022 - 07.04.2022
Kohderyhmä
Ammattikuljettajan ensiavun perusteet on suunniteltu ammattiliikenteen kuljettajille antamaan hätäensiavun perustiedot ja taidot. Kurssin sisällössä on otettu huomioon ammattiliikenteeseen liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet, sekä kuljettajan oma terveys- ja turvallisuus ammattiliikenteen näkökulmasta. Ensiavun perusteet on seitsemän tunnin mittainen koulutusohjelma.

Jokainen ammattikuljettajan ammattipätevyyttä ylläpitävän jatkokoulutuksen suorittanut kuljettaja saa kurssista todistuksen.

Toteutus
TAVOITTEET

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja:
- hallitsee ensiavun perusteet työssään
- tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä ja omaan työhönsä liittyen sekä osaa ehkäistä niitä
- saa valmiuksia toimia ensiavun antajana erilaisissa onnettomuustilanteissa
- tietää auttamisketjun merkityksen liikenneonnettomuudessa, sairauskohtauksissa tai muissa tapaturmissa
- saa valmiudet hätäensiavun antamiseen (peruselvytys, tajuton, vierasesine hengitysteissä, runsaasti vuotava haava ja sokki sekä tavallisimmat sairaskohtaukset)
- ymmärtää psyykkisen ja henkisen ensiavun merkityksen osana auttamistoimintaa

Kuvaus
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

AUTTAMISTILANNE
Auttaminen sairauskohtauksessa, liikenneonnettomuudessa ja tapaturmissa
- Turvallisuus auttamistoiminnassa
- Ensiapu- ja turvavarustus liikenteessä
- Toiimintajärjestys ja johtovastuu auttamistilanteessa
- Hätäilmoitus
- Auttamistilanteessa toimiminen: käytännön harjoitukset ja pohdintatehtävät

HÄTÄENSIAPU
Auttaminen henkeä uhkaavissa tillanteissa
- Tajuton
- Aikuisen elvytys ja defibrillaattorin käyttö
- Tukehtuminen
- Suuret verenvuodot ja sokki
- Haavat ja palovammat
- Sairauskohtaukset
- Hätäensiapu: käytännön harjoittelu

AMMATTIKULJETTAJAN TAPATURMIEN ENNALTAEHKÄISY
Tapaturmien ennaltaehkäisy ja psyykkinen eli henkinen ensiapu
- Tyypillisten tapaturmien ehkäisy ja varautuminen ammattikuljettajilla
- Tapaturmien syntyyn vaikuttavat tekijät ammattikuljettajilla
- Miten jatkaa järkyttävän tapaturman jälkeen? Ammattikuljettajan psyykkinen eli henkinen ensiapu
- Ammattikuljettajan tapaturmien ennaltaehkäisy: pohdintatehtävät, keskustelu

Hakuaika
15.11.2021 - 23.03.2022

Kustannukset opiskelijalle
Koulutuksen hinta 100€, sisältää mobiilikortin ja SPR pätevyysrekisteröinnin (sis. alv).

Koulutukseen otetaan 15 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja antaa
Maarit Ruusiala, puh.040 182 6866 maarit.ruusiala@lhkk.fi

Voit pyytää myös yrityskohtaisen tarjouksen ensiapukoulutuksesta asiakaspalvelu@lhkk.fi.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja