Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

3D-mallintamisen, 3D-tulostuksen ja skannauksen perusteet (työvoimakoulutus)
Hae koulutukseenAvaa PDF
Koulutuksen ajankohta
12.09.2022 - 20.12.2022
Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat 3D-mallintamisesta, skannauksesta ja tulostamisesta kiinnostuneet työttömät ja työttömyysuhan alla olevat lomautetut insinöörit ja teknikot, teknisten alueiden toisen asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt, tai muuten työkokemuksen kautta tekniseen alueeseen perehtyneet henkilöt.

Toteutus
Opiskelu voi tapahtua mistä tahansa koska kyseessä verkkokurssi, joka suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa halutessaan Forssassa yhden päivän kestävä 3D-skannauksen ja tulostuksen perusteet. Muuten em. osio verkkokoulutuksena. Työelämän työpaikkoihin ei tällä hetkellä pääse opiskelemaan, vaikka tarve alan työntekijöille on. Tästä syystä opiskelijat voisivat tehdä projekteja ja caseja työelämään oppilaitoksen ohjelmilla. Tiivis työelämälähtöisyys ja pitkäaikaiset kumppanit tarjoavat mahdollisuuksia toteuttaa heidän toimintaansa mutta oppilaitoksen välineillä ja ohjelmilla. Työpaikolla on omat lisenssit, joita ei voi jakaa opiskelijoille ja salassapitovelvollisuus, jonka takia tietoja ei voi antaa opiskelijoille. Näin oppilaitoksen omat ohjelmat tukevat työskentelyä yrityksille. Opettajien opetus ja ohjaus työ on saatavilla koko ajan.

Kuvaus
Koulutuksen tavoite on perehdyttää opiskelijat monipuolisesti eri 3D-suunnitteluohjelmiin ja 3D-mallintamiseen siten, että heillä on hyvät valmiudet siirtyä työelämässä sellaisten työtehtävien pariin, joissa hyödynnetään erilaisia 3D-suunnitteluohjelmia. Lisäksi opitaan 3D-tulostamisen ja skannauksen perusteet.

Koulutuksen sisältö
- Inventor 3D-suunnitteluohjelma ja sen laajennetut ominaisuudet
- SolidWorks 3D perusteet
- tutustuminen Vertex 3D-ohjelmaan
- 3D-tulostuksen ja skannauksen perusteet

Koulutukseen sisältyy ohjattua verkko-opiskelua ja itsenäistä etäopiskelua sekä mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään lähiopiskelu 3D-tulostuksen ja skannauksen osalta. Toteutetaan työelämän caset ja projektit. Koulutuksen kesto on 8 viikkoa. Koulutus aloitetaan jos opiskelijamäärä on riittävä.

Hakuaika
20.04.2022 - 28.08.2022

Lisätietoja antaa
Opettaja Jari-Pekka Ruotanen, puh. 050 475 9730, jari-pekka.ruotanen@lhkk.fi

Koulutushakemus on aina sitova, joten kutsun saaneilla tulee olla valmius osallistua haastatteluun ilmoitettuna aikana. Haastatteluissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvallisuusohjeita. Jos saat kutsun etkä voi saapua, ilmoita siitä ennen valintatilaisuutta TE-toimistoon kutsussa ilmoitetulle henkilölle. Varaudu toimittamaan sairauslomatodistus, todistus työssäolosta tai muu poissaolotodistus TE-toimistoon. Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja