Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kestävä kehitys FAI:ssa

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat yksiä päivän polttavia puheenaiheita. Oppilaitosympäristössä ne ovat osa arkipäivää, kun ne on sisäänkirjoitettu opintoihin. 

”Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen. Ekologiseen sisältyy ympäristöasiat sisältäen mm. luonnonvarat, ympäristön suojelu arkielämän kestävät käytännöt, kuten kierrätys. Taloudellinen osa-alue sisältää mm. elinkaariajattelun, kuluttajakasvatuksen ja ekotehokkuuden. Sosiaalinen ja kulttuurinen osa-alue sisältää mm. tasa-arvoisuudentoisten kunnioittamisen ja monikulttuurisuuden” listaa opettaja Satu Oja, joka liiketoiminnan alalla vastaa kestävän kehityksen toiminnasta. 

Kestävä kehitys pitää sisällään myös kiertotalouden. Se pitää sisällään erilaisten materiaalien hyödyntämisen eri toimialoilla, ajatuksella toisen jätteet voidaan hyödyntää jonkun toisen raaka-aineena. Materiaalikierto on keskiössä ja mietitään vaihtoehtoisia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen tilille. Samalla pyritään vähentämään päästöjä. Kiertotaloudesta on syntynyt erilaisia toimintamalleja liiketoimintaan. Digitaaliset ympäristöt ja jakamisalustat ovat tulleet osaksi liiketoimintaa. Tuotteita pyritään tarjoamaan palveluna ja tuotteiden elinkaarta pidennetään. 

”Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on panostettu näihin asioihin jo useamman vuoden ajan” Satu kertoo. ”Oppilaitoksemme sai kestävän kehityksen sertifikaatin viime vuoden lopulla. Pakkausmateriaaleja kierrätetään oppilaitoksessa ja meillä on käytössä kaksi biokaasuautoa. Opiskelijoille on tarjolla kestävän kehityksen opintopolku. Meillä on mahdollista suorittaa oman tutkinnon osana ekoneuvojan tai luonto- ja ympäristöneuvonnan tutkinnon osa. Yto-valinnaisissa on tarjolla kolme erilaista kurssia kekeen liittyen. Jokainen perustutkinnon opiskelija suorittaa kestävän kehityksen edistäminen pakollisen yton. Lisäksi aloilla saattaa olla ammatillisia kursseja, kuten liiketoiminnassa kestävä kehitys liiketoiminnassa. Kestävä kehitys on mukana opinnoissa vahvasti alasta riippumatta.  

Satu muistuttaa, että vastuullisuus on osa meidän jokaisen jokapäiväistä elämää niin arjessa kuin työssäkin, samoin kestävä kehitys. ”Se on tärkeää, jotta meidän jälkeemme olisi myös meidän lapsilla ja lasten lapsilla mahdollisuus elää puhtaassa ja monimuotoisessa luonnossa. Tasa-arvo ihmisten kesken on tärkeää, mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä. Lisäämällä tietoisuutta asioista ja ottamalla ne osaksi omaa arkea me kaikki voimme vaikuttaa asioihin. Siksi oppilaitoksella on tärkeää opettaa asioita ja toimia näiden periaatteiden mukaisesti.  

Satu kertoo, että kestävä kehitys näkyy hänen työssään ja opetuksessaan niin, että hän opettaa liiketoiminnassa kestävän kehityksen edistäminen -yto-kurssia (yhteisten tutkinnon osien kurssia) sekä ammatillista kurssia kestävä kehitys liiketoiminnassa. ”Lisäksi olen mukana vastuullisuus ja ilmasto -tiimissä, missä näitä asioita mietitään ja kehitetään koko oppilaitoksen näkökulmasta. Pyrin myös sisällyttämään vastuullisuus- ja kiertotalousasioita myös muuhun opetukseen mahdollisuuksien mukaan. Teen yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa esim. LHJ, sieltä on ollut vierailijoita meidän oppilaitoksellamme. Koulutan itsenäni näissä asioissa myös mahdollisuuksien mukaan. 

Tämän artikkelin ovat laatineet liiketoiminnan opiskelijat Venla Koskenranta ja Melani Veinglas, jotka suorittavat LHKK:lla markkinointiviestinnän näyttöä. 

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...