Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Jospak Oy kehitti tuottavuutta ja hyvinvointia INTO–hankkeessa

Toimitusjohtaja Tarja Heikkilä, kouluttajat Anni Hult ja Mika Palanen sekä tuotannon esimies Juha Raistakka pitävät yhteistyötä erittäin onnistuneena.

Vuonna 2014 perustettu startup-yhtiö Jospak Oy on menestynyt kiertotalouden innovaatioillaan mm. World Packaging Organizationin järjestämässä kilpailussa. Menestys kansainvälisissä kilpailuissa on edesauttanut yrityksen kasvua ja luonut tarpeen toimintojen kehittämiseen kasvua vastaavasti.

Jospak Oy lähti mukaan INTO –hankkeenseen sen viimeisenä toimintavuotena.
– Tavoite oli lähteä kehittämään tuottavuutta ja hyvinvointia osana teollisen toiminnan rakentamista ja kasvua, toimitusjohtaja Tarja Heikkilä kertoo.
-Olemme siirtyneet säännölliseen tuotantoon ja kapasiteettia kasvatetaan. Sen vuoksi nämä ovat tärkeitä asioita. Kun uusia ihmisiä rekrytoidaan, on hyvinvointi siinä vahvasti mukana ja luodaan hyviä käytänteitä.

Henkilöstö otettiin mukaan toiminnan kehittämiseen. Alussa mm. koko henkilöstö haastateltiin. Sen jälkeen lähdettiin etsimään työtapoja, joilla kehityskohtiin voidaan vaikuttaa.

Mukanaolo hankkeessa on antanut Jospak Oy:lle paljon muutakin kuin työhyvinvointiin liittyviä neuvoja. Jospak Oy:n tuotannon esimies Juha Raistakan mukaan yrityksen alkutaival on ollut paras ajankohta hankkeen tuomille uusille näkökulmille.

– Olemme pieni yritys, joka on vielä luomassa omaa toimintakulttuuriaan. Nyt kun kaikki on vasta alkuvaiheessa, on hyvä saada käytännöt kerralla kuntoon.
-Hankkeen myötä olen päässyt kevään aikana istumaan kouluttajan kanssa alas sellaisten asioiden äärelle, joita normaalisti hektisessä arjessa ei tulisi pohdittua, ja sain kaikennäköisiä vinkkejä kaikkiin mahdollisiin asioihin. Toisen kanssa keskustellessa tulee hienoja kehitysideoita, ja ideat jalostuivat keskustelun edetessä.
– Hyvää oli se, että kehitysasioihin tuli varattua tietty aika viikosta. Myös jäsennelty taulukko, RoadMap 2020, auttoi selkeyttämään minkälaisia asioita ja missä järjestyksessä ne toteutetaan, toteaa Raistakka.
INTO-hankkeessa oli mahdollisuus osallistua myös verkoston yhteisiin tapaamisiin. Näissä tapaamisissa sai vertaistukea. Huomaa, että ihmiset painivat samojen asioiden parissa.

Teksti: Anna-Leena Rantala, työelämäpalveluiden päällikkö

 

 

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...