Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Huoltajakysely, kevät 2022

Huoltajakyselyn palaute on käsitelty ja analysoitu. Kyselyn tulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta ja ovat hyvällä tasolla, kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi.

Sanallisissa palautteista korostuivat seuraavat asiat:

 • Huoltajien palautteista korostui tarve saada enemmän tietoa siitä, miten opiskelijalla sujuu koulussa. Vanhempainiltaa kaivattiin ja vastuuopettajien tapaamista. Opiskelusuunnitelmasta toivotaan enemmän tietoa samoin työelämäjakson ohjeistuksesta. Monessa palautteessa korostui vastuuopettajien kanssa käytävän keskustelun tärkeys. Opettajilta toivottiin enemmän viestintää, mutta toisaalta henkilökunta koettiin erittäin ystävälliseksi ja helposti lähestyttäväksi.
  • Ensi syksynä on jatkavien opiskelijoiden huoltajille kotiväenilta 6.9.2022, ja vastuuopettajat ovat huomioineet tarpeen keskusteluun
 • Huoltajat toivovat ja arvostavat positiivisia Wilma-merkintöjä.
  • Ainakin osa opettajista laittaa jo positiivisia Wilma -merkintöjä. Kannustamme muitakin opettajia toimimaan samoin.
 • Toivottiin enemmän tietoa amk-opinnoista ja väyläopinnoista. Olemme kertoneet asioista opiskelijoille jatko-opintokursseilla.
  • Opinto-ohjaajat alkavat pitää ensi syksynä opo-tunteja ja lisäämme tiedotusta aiheesta.
 • Monista asioista oli sekä positiivista että rakentavaa palautetta. Tämä kertoo alojen erilaisuudesta ja erilaisista toimintatavoista. Hyvinä koettiin opettajat ja koulun toiminta, joka lisää nuoren motivaatiota ja innokkuutta opiskelua kohtaan.
  • Syksyllä alamme jakamaan hyviä käytäntöjä koulutusalojen kesken. Tavoitteenamme on tasalaatuinen ja hyvä koulutus jokaiselle opiskelijalle.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja