Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yrittäjyysopinnot

Kiinnostaisiko sinua tienata omalla osaamisella? Tai haluaisitko opiskella lisää yrittäjämäistä toimintaa? Suunnitteletko tai haaveiletko oman yritystoiminnan aloittamisesta opintojen jälkeen?

Yritäjyysopintojen koostuminen

Yrittäjyyspuu -kuvassa näkyvät koulun tarjoamat yrittäjyyden opintokokonaisuudet.  

Yrittäjyyden polulla pääset harjoittelemaan yrittäjänä toimimista jo opiskeluaikana, esimerkiksi perustamalla oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yrittäjyysopinnoissa voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja tai voit työskennellä työelämässä ja opiskella samalla yrittäjäksi.

Tästä näet, mitä kaikkea yrittäjyyteen liittyvää meillä on tarjolla:

Yrittäjyyspolun mahdollisuudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

YTO (yhteiset tutkinnon osat) pakollinen, 1 osp

Tämän käytyäsi osaat

 • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
 • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää

Työelämässä toimiminen

YTO (yhteiset tutkinnon osat) pakollinen, 2 osp

Tämän käytyäsi osaat

 • selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita
 • solmia työsopimuksen työnantajan kanssa
 • toimia osana työyhteisöä.

Lue lisää

Lisätietoa: YTO -opettajat

Yrittäjyysosaaminen

YTO (yhteiset tutkinnon osat) valinnainen, 3, 6 tai 9 osp

Yrittäjyysosaamisen YTO -valinnaiseen voidaan valita 3, 6 tai 9 osaamispistettä opiskelijan oman kiinnostuksen sekä osaamisen vahvistamisen ja kehittämisen tavoitteiden mukaisesti.

Toimit alan työtehtävissä sekä harjoittelet yrityksen hoitamista esimerkiksi sukupolvenvaihdos- tai perheyrityksessä tai oman alan yrityksessä. Tavoitteenasi on oppia yrityksessä toimimista ja yrittäjyyttä sekä hahmottaa yrityksen toimintakokonaisuus. Tämän käytyäsi ymmärrät yrityksen toiminnan eri osa-alueet ja tiedät kuinka yritys toimii. Saat yrityksen johtamisesta ja toiminnasta realistisen kuvan ja harjoittelet yrittäjänä toimimista. Tavoitteena on, että yrittäjyysosaamisen suorittaminen yrityksessä mahdollistaa tarvittaessa yrityksen jatkamisen, ostamisen tai alan yritystoiminnan aloittamisen.

Lisätietoa: Karita Stenfors-Selkälä ja Jaana Jussila

Asiakastyöt

YTO (yhteiset tutkinnon osat) valinnainen, 3, 6 tai 9 osp

Toimit oman alasi asiakastöissä tai -toimeksiannoissa, ja tehtävänäsi voi olla esimerkiksi osaamisalasi FaiBusiness -tuoteperheen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu, valmistus ja toteutus sekä asiakaspalvelutehtävät. Suorituksen ja sen laajuuden suunnittelet ja sovit yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Lisätietoa saat alasi opettajalta

Ryla Johtajuus

YTO (yhteiset tutkinnon osat) valinnainen, 3 osp

RYLA- eli nuoren johtajan koulutuksen tavoitteena on avata sinulle näköaloja erilaisiin johtamistapoihin sekä antaa valmiuksia johtamiseen. Tässä viestintää painotetaan tärkeänä osa-alueena. Rylan tarkoituksena on kehittää päätöksentekokykyäsi, aloitteellisuuttasi sekä taitoasi esittää oma näkökantasi selkeästi ja vakuuttavasti.

Ryla -koulutus toteutetaan yhteistyössä Fain, HAMKin ja Rotareiden kanssa. Ryla koostuu kolmen päivän asiantuntijaluennoista sekä yritysvierailuista. Luentopäivistä laaditaan oppimispäiväkirja. Luennot järjestetään Forssan HAMK:lla. Koulutuksen lopuksi jaetaan Rotareiden Ryla -todistus päätöstilaisuudessa.

Lisätietoa: Jaana Jussila

Laurean kurkistusopinnot

YTO (yhteiset tutkinnon osat) valinnainen, 3 osp

Kurkistusopinnoissa sinun on mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin verkko-opintoina ajasta ja paikasta riippumatta. Opintoja sinun on mahdollista suorittaa eri aihealueisiin liittyen joko kaikille sopiviin yleisiin opintoihin tai alakohtaisiin aihealueisiin perehtyen. Opintoja voi suorittaa yrittäjyyden lisäksi esimerkiksi tulevaisuuden työelämään, itsensä johtamiseen tai turvallisuusjohtamiseen liittyen. Kurkistusopinnoilla voit kerryttää väyläopintoja tai voit sisällyttää ne myöhemmin suoritettavaan AMK-tutkintoosi.

Kurkista tarjontaan

Lisätietoa: Maria Arjoniemi

Innovaatioleiri

YTO (yhteiset tutkinnon osat) valinnainen, 3 osp

Yrittäjyyden ja yhdessä ideoimisen ja tekemisen taitoja vuorokauden teholeirillä! NY Innovaatioleiri (entinen NY 24h -leiri) on vuorokauden kestävä kokonaisuus, jonka aikana perustat tiimisi kanssa oman ideanne pohjalta kuvitteellisen yrityksen tai ratkotte leirihaastetta. Leirin aikana opit learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean tai haasteen toimiessa opetuksen punaisena lankana.

Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen. Samalla kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä. Leirin vetäjinä toimivat tutorit, jotka ovat osallistuneet aiemmin leirille. Mukana menossa on aina myös opettajia.

Innovaatioleirin tavoitteena on saada opiskelijat asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että ryhmänsä toiminnasta. Leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää nuorten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Leiri auttaa nuoria ymmärtämään, että yrittäjämäistä toimintatapaa, taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan kaikessa työssä ja työelämässä.

Lue lisää

Lisätietoja: Anu Kaseva

 

Projektit

YTO (yhteiset tutkinnon osat) valinnainen, 3, 6 tai 9 osp

ProMe – apua erilaisiin projekteihin, töihin ja tapahtumiin! ProMe- eli projektimerkonomiopiskelu on uudenlainen tapa opiskella merkonomiksi. ProMe -opinnoissa opit tekemällä tiiminä työelämän projekteja. ProMe -opiskelijana opit liiketalouden sisältöjä kuten myyntiä, markkinointia ja visuaalista myyntityötä aidoissa työelämän tilanteissa esimerkiksi järjestämällä asiakastapahtumia ja tekemällä esillepanoja. Projektien kautta opit muun muassa asiakkaan kohtaamista ja asiakkaalle myymistä. Samalla myös heidän suunnittelu-, aikataulutus- ja ongelmanratkaisutaitosi karttuvat.

Projektien vastapainoksi opiskeluun kuuluu myös teoriaopintoja, joissa korostuu tiedonhakutaitojen harjoittelu sekä teorian liittäminen käytännön tekemiseen. ProMe -opiskelussa oppimisen tukena ja yhdessä oppimassa ovat muut tiimiläiset sekä myös opettaja. Opettaja ohjaa oppimista niin, että jokainen opiskelija oppii monipuolisesti liiketalouden eri sisältöjä.

ProMe on myös oiva tapa verkostoitua ja esitellä osaamistasi mahdollisille tuleville työnantajille jo opiskelujen aikana. Työnantajille ProMe tarjoaa nuorten näkökulmia ja tuoretta otetta työskentelyyn.

Lue lisää

Lisätietoja: ​Marketta Inna

NY Yritys

Yrityksessä toimiminen -tutkinnon osa, 15 osp / YTO (yhteiset tutkinnon osat) valinnainen, 3, 6 tai 9 osp

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan lukuvuoden, lukukauden tai kalenterivuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelman aikana käydään läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Ohjelman tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen. Oma NY-yritys tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle.

Lue lisää 

Lisätietoa: Marketta Inna

Yrityksessä toimiminen

Ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen, 15 osp

Tämän suoritettuasi osaat

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Voit toimia käytännön tehtävissä harjoittamalla yritystoimintaa. Tutkinnon osa voidaan toteuttaa esimerkiksi perustamalla ja toimimalla omassa NY -yrityksessä.

Lue lisää

Lisätietoa: Marketta Inna, Karita Stenfors-Selkälä, Jaana Jussila

Yrittäjäksi valmentautuminen

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 15 osp

Tämän suoritettuasi osaat

 • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
 • esitellä yrityksen toimintaa
 • harjoitella yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

Toimit sukupolvenvaihdos- tai perheyrityksessä tai oman alan yrityksessä. Tavoitteena on, että opit yrityksessä toimimista ja yrittäjyyttä sekä hahmotat yrityksen toimintakokonaisuuden. Ymmärrät yrityksen toiminnan eri osa-alueet ja tiedät kuinka yritys toimii. Saat yrityksen johtamisesta ja toiminnasta realistisen kuvan ja harjoittelet yrittäjänä toimimista. Tavoitteena on, että yrittäjyysosaamisen suorittaminen yrityksessä mahdollistaa tarvittaessa yrityksen jatkamisen, ostamisen tai alan yritystoiminnan aloittamisen. Osaaminen todennetaan näytössä.

Lisätietoa: Karita Stenfors-Selkälä, Jaana Jussila, Marketta Inna

Yritystoiminnan suunnittelu

Ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen, 15 osp

Tämän suoritettuasi osaat

 • arvioida omia vahvuuksiasi ja osaamistasi
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

Yritystoiminnan suunnittelu on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa.

Lue lisää

Lisätietoa: Esa Pussinen

Kevytyrittäjyys

Tämä uutuus on tuloillansa, siitä kuulet lisää Jobparilta. 

Projektissa toimiminen

Ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen, 15 osp

Tämän suoritettuasi osaat

 • laatia pienimuotoisen projektisuunnitelman
 • laatia ja hallinnoida projektin asiakirjoja
 • viestiä projektista eri sidosryhmille
 • seurata ja arvioida projektin toteutumista.

Lue lisää

Lisätietoa: Marketta Inna, Karita Stenfors-Selkälä, Jaana Jussila, sekä alan opettaja

Tapahtumatuotanto

Ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen, 15 osp

Tämän suoritettuasi osaat

 • ideoida toimintaympäristöön soveltuvia tapahtumia
 • tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja budjetin
 • verkostoitua ja etsiä sopivia yhteistyökumppaneita
 • viestiä ja tiedottaa tapahtumasta
 • toteuttaa tapahtuman tai sen osan oman roolisi mukaisesti
 • arvioida tapahtuman onnistumista.

Lue lisää

Lisätietoa: Marketta Inna, Karita Stenfors-Selkälä, Jaana Jussila sekä alan opettaja

Huippuosaajana toimiminen

Ammatillinen tutkinnon osa, valinnainen, 15 osp

Tämän suoritettuasi osaat

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja työympäristöäsi
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Tutkinnon osassa toimitaan esimerkiksi Hamkin Design Factoryn PDP-opintokokonaisuudessa, jossa toteutetaan monialaisissa opiskelijatiimeissä organisaatioiden ja yritysten toimeksiantoja ja toteutetaan prototyyppejä teorianluentojen ja PDP -mallin toteutuksen mukaisesti.

Lue lisää

Lisätietoa: Jaana Jussila

Väyläopinnot

Väyläopinnot antavat sinulle mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot jo toisen asteen tutkintoa suorittaessasi. Väyläopinnot helpottavat ja nopeuttavat korkeakouluopintoihin pääsyäsi. Jos väylä ja AMK -opinnot kiinnostavat, kannattaa sinun lähteä jo hyvissä ajoin ennen opintojen päättymistä kokeilemaan kurkistusopintoja, ne saa osaksi väyläopintoja.

Lue lisää: HAMK ja Laurea

Lisätietoa: Sirpa Järvenpää, Maria Arjoniemi

Starttiyrittäjäkurssi

Viiden päivän tehopaketti yrityksen perustamista suunnitteleville.

Kurssin aikana käydään läpi yritystoiminnan keskeiset asiat, kuten liikeidea, yrityksen nimen valinta, yritysmuodot, markkinatilanne ja markkinointi, yrittäjän vastuut ja kannattavuuden laskenta. Koulutuksessa laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma, jotka käyvät starttirahahakemuksen liitteeksi ja muiden rahoitusten hakemiseen.

Lisätietoa: Esa Pussinen

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjyyden ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Tutkinto soveltuu myös verkkokauppaliiketoimintaan, sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille.

Tutkintoa voi hyödyntää myös omistajanvaihdostilanteissa, kun haluat kehittää liiketoimintasi ostajia kiinnostavaksi tai liiketoiminnan ostajana voit hyödyntää tutkintoa kehittämällä ostamasi liiketoiminnan taloudellisesti kannattavammaksi. Verkkokauppaliiketoiminnassa suunnittelet ja toteutat menestyvän verkkokaupan koulutuksen avulla.

Lue lisää

Lisätietoa: Esa Pussinen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu esimies- tai johtotehtävissä toimiville henkilöille, jotka kehittävät vastuualueensa toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkinnon suorittamisen yhteydessä saat valmiuksia oman työyhteisösi kehittämiseen ja toiminnan tavoitteelliseen johtamiseen. Vahvistat osaamistasi esimiehenä tai johtajana ja saat varmuutta sekä uusia ideoita johtamistyöhösi. Voit vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua toisten esimiesten tai johtajien kanssa.

Lue lisää

Lisätietoa: Hannu Pekkala

Lisätietoa

Kaikissa yrittäjyyskoulutuksiin liittyvissä asioissa voit kääntyä opettajiemme puoleen.

NY toiminta
Marketta Inna
p. 040 3474 012
marketta.inna(a)lhkk.fi

Yrittäjyyden ammattitutkinnot ja starttiyrittäjyys
Esa Pussinen
p. 040 7267 204
esa.pussinen@lhkk.fi

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Kai Metsänvuori
p. 040 684 0740
kai.metsanvuori@lhkk.fi

Yrittäjyyspolku ja -opinnot
Jaana Jussila
p. 040 7130 547
jaana.jussila@lhkk.fi

Karita Stenfors-Selkälä
p. 040 8225 687
karita.stenfors-selkala@lhkk.fi

 

 

 

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja