Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA

TUVA-koulutus yhdistää entiset nivelvaiheen koulutukset; 10-luokan, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Forssan ammatti-instituutti toteuttaa TUVA-koulutusta seutukunnallisesti yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, työelämän ja yhteistyökumppanien kanssa. TUVA on sinulle perusopetuksen päättänyt nuori tai aikuinen, kun;

• olet oppivelvollinen ja haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi tai peruskoulun arvosanoja
• sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta toisen asteen opiskeluun
• äidinkielesi on muu kuin suomi
• haluat selkiinnyttää ajatuksiasi ammatinvalinnastasi

MITÄ TUVA ON?
Opiskelijan yksilölliset valinnat ja koulutuksen osien laajuudet määritetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOKSin mukaan. Opinnot ovat laajuudeltaan 19 – 38 viikkoa. Jokainen opiskelija opiskelee yhteistä koulutuksen osaa (Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot) ja sen lisäksi vähintään kahta valinnaista koulutuksen osaa.

Yhteinen koulutuksen osa on
• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2 -10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat (valitaan vähintään 2)
• Perustaitojen vahvistaminen (1- 30 viikkoa)
• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
• Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUSPOLUISTA
Polut ovat opiskelijalle yksilöllisiä. Opiskelija valitsee koulutuksen eri osien sisällöistä.

Perustaitojen vahvistamisen polku
Vahvistetaan perustaitoja: äidinkieli, matematiikka, kielet, digitaidot, jne.
Perusopetuksen oppimäärän arvosanojen korotukset.

Lukio-opintojen polku
Lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
Lukio-opintoja Forssan yhteislyseossa.

Ammatillisen koulutuksen opintojen polku
Ammatillisiin opintoihin tutustuminen ja niihin liittyvien opintojen tekeminen (ammatillisia perustutkintojen tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita).

Työelämäpainotteinen polku
Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kielitaidon vahvistamisen polku
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.
Jatko-opintoihin vaadittavan kielitaidon saavuttaminen.

MITEN HAKEUDUN?
Hae Opintopolussa yhteishaun aikana 22.2.-22.3.2022.

Hakijat kutsutaan huoltajan kanssa keskusteluun toukokuun aikana. Hakija saa tiedon opiskelupaikasta kesäkuussa. Opiskelu alkaa 10.8.2022. Opiskelu tapahtuu Forssan ammatti-instituutissa ja muissa opiskeluympäristöissä opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

LISÄTIEDOT
opettaja Sanna Toukkari sanna.toukkari@lhkk.fi , puh. 040 7051418
opinto-ohjaaja Päivi Hasia paivi.hasia@lhkk.fi, puh. 050 3620878

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja