Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yrittäjän oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on mahdollisuus, kun yrittäjällä on tarve

  • kehittää yrityksensä liiketoimintaa
  • vahvistaa ja kehittää omaa osaamistaan

Oppisopimuskoulutuksena yrittäjä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä suunnittelevat yhdessä koulutuksen sisällöt ja toteutustavat. Jos yrittäjälle aiheutuu tietopuolisen opetuksen lähipäivien osalta ansionmenetystä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuuksia. Yrittäjälle nimetään henkilökohtainen mentori, joka ohjaa yrittäjää oppisopimuksen aikana ja arvioi hänen edistymistään . Mentorina toimii usein toinen yrittäjä, jonka yritykselle maksetaan koulutuskorvausta. Koulutuskorvaus määritellään tapauskohtaisesti.

Yrittäjän oppisopimus voidaan solmia yrittäjälle, kun

  • yritysmuoto: tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
  • yrityksellä on y-tunnus
  • yrittäjä maksaa yrittäjän eläkevakuutusta (yel-vakuutettu)
  • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin / arvonlisäverovelvolliseksi
  • vähintään 25t/vko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yritystoimintaan ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan pääosin yritysessä tapahtuvassa oppimisessa

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja