Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Oppisopimus työnantajalle

Oppisopimuskoulutus on mahdollisuus työnantajalle, kun

  • henkilöstöä tarvitaan lisää
  • sopivaa työntekijää ei löydy muuten kuin kouluttamalla itse
  • kehitetään olemassa olevan henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista uudelleen- tai täydennyskoulutuksella
  • sitoutetaan henkilöstöä
  • kun tarvitset juuri sinun yrityksellesi räätälöidyn koulutuskokonaisuuden

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, jonka ajalta työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan tietopuolisten lähipäivien ajalta, voidaan opiskelijalle maksaa opintososiaalisia etuuksia.

Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annetavasta ohjauksesta. Koulutuskorvaus määritellään tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä ja sen maksaa koulutuksen järjestäjä.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoa palkkatuesta saa lähimmästä TE-toimistosta ja www.te-palvelut.fi.

Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä arvioida hänen edistymistään. Työpaikkaohjaajalla tulee olla alalle suoritettu tutkinto tai pitkä työkokemus alan työtehtävistä. Työpaikkaohjaaja saa tarvittavan perehdytyksen tehtäväänsä. Halutessaan hän voi myös osallistua työpaikkaohjaajille järjestettävään koulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle koulutuksen aikana. Tiivis yhteistyö osapuolten kesken varmistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen.

Työpaikkaohjaajan tehtäviin liittyvää tukimateriaalia löytyy mm. osoitteesta http://ohjaan.fi/ 

Ammattiosaajia työelämän tarpeisiin – tutustu esitteeseen!

Innostu unelmista: Oppisopimus työnantajan näkökulmasta

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja