Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Nuorten oppisopimus

Oppisopimusopiskelu on hyvä vaihtoehto nuorelle, joka

  • oppii parhaiten käytännössä työtä tekemällä
  • on ollut kesätöissä tai työharjoittelussa yrityksessä, johon voi työllistyä
  • voi työllistyä esimerkiksi perheyritykseen

Oppisopimus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tietopuolista opiskelua oppilaitoksessa. Oppisopimuksen ajaksi nuorelle tehdään kirjallinen työsopimus, jossa noudatetaan alan työehtoja mm. palkan osalta.

Nuori saa alan työkokemusta sekä valmistuttuaan tutkintotodistuksen ja voi työllistyä heti valmistumisen jälkeen. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta opiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista.

Joustava siirtyminen tarkoittaa sitä, että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva nuori voi siirtyä joustavasti oppisopimuskoulutukseen ja suorittaa tutkinnon valmiiksi oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen sujuu parhaiten, kun nuori opiskelija

  • on löytänyt sopivan työpaikan
  • osaa jo ammatin perusasiat
  • on edennyt opinnoissaan suunnitellusti
  • on suorittanut yhteisiin tutkinnon osiin liittyvät opinnot (YTO-opinnot)
  • on itsenäinen ja ottaa vastuun opinnoista

Oppisopimusopiskelun voi aloittaa myös kokonaan uudelle alalle, kunhan on työpaikka, jossa pääsee tekemään tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja työnantaja sitoutuu oppisopimuskoulutukseen.

Mikäli nuori aloittaa oppisopimusopiskelun suoraan peruskoulun jälkeen, työnantajalle maksetaan nuoren ohjaamisesta lisätukea ns. korotettua koulutuskorvausta.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja