Valitse sivu

Opintojen rahoitus

 

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukea voit saada peruskoulun jälkeisiin opintoihisi, mikäli opiskelet päätoimisesti vähintään 2 kuukautta ja edistyt opinnoissasi riittävästi. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumistuki ja opintolaina. Lisätietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta toisen asteen opintoihin saat Kelan verkkosivuilta.

www.kela.fi/opiskelijat

Koulumatkatuki perustutkintoa opiskeleville

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen aiheuttamia kustannuksia. Voit saada koulumatkatukea, jos suoritat ammatillista perustutkintoa ja koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lue lisää

www.kela.fi/koulumatkatuki

Aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut työelämässä vähintään 8 vuotta, saatat olla oikeutettu Koulutusrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustuen lisäksi voit saada Kelasta opintolainan valtiontakausta. Lue lisää

www.koulutusrahasto.fi ja www.kela.fi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Mikäli olet yli 25-vuotias työtön työnhakija, voi TE-toimisto myöntää sinulle harkintansa mukaan oikeuden opiskella päätoimisesti omaehtoisia opintoja ilman, että menetät työttömyysetuutesi. Edellytyksenä on, että opiskelu parantaa TE-toimiston arvion mukaan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Sovi opiskelusta aina TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista. Lisätietoja työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta

www.te-palvelut.fi

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisessa aikuiskoulutuslaissa (631/98) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin saaminen edellyttää vähintään viiden vuoden työssäoloaikaa ja alle 64 vuoden ikää tutkinnon suorittamispäivänä. Lue lisää

www.koulutusrahasto.fi