Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Maahanmuuttajien koulutus

Maahanmuuttajille suunnattuja palveluitamme ovat kotoutumiskoulutus, luku- ja kirjoitustaidon koulutus, työnhakuvalmennus, ammatillinen koulutus sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Palvelut auttavat maahanmuuttajia siirtymään työelämään ja jatko-opintoihin sekä sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Toteutamme maahanmuuttajien koulutuksia yhteistyössä TE-palveluiden kanssa, joka tekee opiskelijavalinnat tarveharkinnan perusteella.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole.
Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja. Koulutuksen järjestää Forssan kaupunki ja oppitunnit pidetään Forssan ammatti-instituutissa, Saksankatu 46.

Alkuvaihe
Alkuvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Koulutus voi alkaa luku- ja kirjoitustaidon opetuksella. Kielitaitotaso 0-A1.3. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Päättövaihe
Päättövaiheen koulutuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä ja saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelutaitoja ja selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia. Kielitaitovaatimus A2.1. Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta.

Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Koulupäivän aikana tarjotaan maksuton ateria. Koulumatkat opiskelija maksaa itse.

Hae mukaan tästä!

Valintatilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja