Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinto tarkoittaa sitä, että suoritat perustutkinnon rinnalla myös ylioppilastutkinnon. Tällöin opiskelet osan opinnoista lukiossa Forssan yhteislyseossa ja osallistut yo-kirjoituksiin. 
Kaksoistutkintolaiset kirjoittavat viisi ainetta: äidinkielen, englannin, ruotsin, matematiikan ja yhden reaalin, yleensä terveystiedon

Lukion kurssit tunnustetaan ammatillisessa perustutkinnossa yhteisten tutkinnon osien opintoihin (äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka ja valinnaiset). Kun olet suorittanut kunkin aineen pakolliset ja valtakunnallisesti syventävät kurssit, voit osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Ammatillinen perustutkinto pitää saada valmiiksi joko samaan aikaan tai aikaisemmin, jotta voit valmistua ylioppilaaksi.

Miten hakeudun kaksoistutkintoon?

Mikäli haluat suorittaa kaksoistutkinnon, ilmoita kiinnostuksesi siihen jo yhteishaussa rastittamalla hakulomakkeella kohta ”Olen kiinnostunut suorittamaan kaksoistutkinnon”. Kaksoistutkintoon ilmoittaudutaan opintojen alussa Forssan ammatti-instituutin opinto-ohjaajalle. Forssan yhteislyseo pitää uusille kaksoistutkintolaisille syyskuussa infon lukio-opinnoista, lukujärjestyksestä ym. käytännön asioista.

Kuka pääsee suorittamaan kaksoistutkintoa?

Forssan ammatti-instituuttiin valittu opiskelija voi aloittaa kaksoistutkinto-opinnot, mikäli hänen lukuaineidensa keskiarvo on peruskoulun päättötodistuksessa vähintään 8,0 ja lisäksi kirjoitettavissa aineissa peruskoulun päättöarvosana vähintään 8. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista opiskelua, joten koti- ja etätehtävien tekeminen on opinnoissa välttämätöntä. Kaksoistutkinnosta on erityisesti hyötyä niille, jotka aikovat jatkaa opintojaan esimerkiksi ammattikorkeakoulussa.

Missä ja miten lukio-opinnot toteutetaan?

Forssan yhteislyseo tarjoaa Forssan ammatti-instituutin ja Ypäjän Hevosopiston opiskelijoille kaksois- ja kolmoistutkintojen lukio-opinnot ja ammattitaitoisen valmentamisen ylioppilaskirjoituksiin.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat lukio-opintonsa lukion 2. ja 4. jaksosta (lokakuun alku), toisen vuoden opiskelijat samoin 2. ja 4.  jaksossa ja abit ovat lukiolla 1. ja 3. jaksossa,

Kaikissa aineissa on mahdollisuus tukiopetuksen saamiseen. Tukimateriaalia ja tietoa opinnoissa etenemisestä on saatavilla oppimisalustan kautta.

Opetus toteutetaan siten, että opiskelijoiden ammatillisten opintojen polut voidaan toteuttaa joustavasti sekä ylioppilaskirjoituksiin voidaan valmentautua opiskelijan suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Forssan ammatti-instituutin opinto-ohjaaja Päivi Hasia p. 050 3620878, paivi.hasia@lhkk.fi
Forssan ammatti-instituutin opinto-ohjaaja Sirpa Järvenpää p. 050 5962828, sirpa.jarvenpaa@lhkk.fi
Forssan yhteislyseon apulaisrehtori Heikki Jokinen p. 050 375 92 50, heikki.jokinen@forssa.fi,

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja