Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

AMK-polku jatko-opintoihin

Tähtäätkö jatko-opintoihin? AMK-polulla kehität kielellisiä, matemaattisia ja yleisiä opiskeluvalmiuksiasi, jotka vahvistavat edellytyksiäsi jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Opintoja valitset henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi oppilaitoksen valinnaisista opinnoista. Voit myös suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana  perustutkinnon opiskeluasi. Opinnot voidaan tunnustaa osaksi AMK-tutkintoasi, jos hakeudut jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa sinulle hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin.

Nopeammin AMK-tutkinto

Yhteistyöoppilaitoksemme Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa opiskeljoillemme suoran ja nopeutetun väylän toisen asteen tutkinnosta ammattikorkeakouluopintoihin. Tällä AMK-polulla suoritat HAMKin opintoja jo ammatillisen koulutuksesi aikana. Opinnot ajoittuvat viimeiseen opiskeluvuoteesi ja ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä eli puolet ensimmäisen vuoden opinnoista. Opinnot sovitaan osaksi ammatillista tutkintoasi oman opintosuunnitelmasi mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymääsi myös toisella asteella. Suoritetuista opinnoista saat todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksilukea myös muissa ammattikorkeakouluissa. Tutkinto-oikeutta HAMKiin voit hakea, ilman valintakoetta kun olet suorittanut 30 opintopistettä määriteltyjä opintoja sekä toisen asteen tutkinnon.

Lisätietoa HAMKin sivuilta

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan AMK-polulla, ota yhteyttä opinto-ohjaajiimme.

Päivi Hasia p. 050 362 0878, paivi.hasia@lhkk.fi
Sirpa Järvenpää p. 050 596 2828, sirpa.jarvenpaa@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja