Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

FaiBoost-valmennukset

Oletko nuori aikuinen, ehkä työtön, ja tekemistä vailla? Tarjoamme sinulle mahdollisuuden buustaavaan valmennusjaksoon, jonka aikana autamme sinua ohjautumaan oikeisiin palveluihin, asettamaan itsellesi tavoitteita sekä kehittämään ammatillista osaamistasi ja työelämätaitojasi. Sisältö ja kesto suunnitellaan sinun omien tarpeidesi ja tavoitteidesi pohjalta.

FaiBoost-valmennuksemme

 • FaiBoost ammatillinen nuorten työpaja (alle 29-vuotiaille)
 • FaiBoost työkokeilu (yli 29-vuotiaille)

FaiBoost ammatillinen nuorten työpaja

FaiBoostin ammatillinen nuorten työpaja tarjoaa vahvasti koulutukseen ja työelämään suuntaavaa nuorten työpajatoimintaa, jossa sinä pääset matalalla kynnyksellä tutustumaan oppilaitosympäristöön, ammattialoihin ja ammatilliseen koulutukseen. Sen tarkoitus on olla askel kohti työelämää.

Työpaja on sinulle oikea vaihtoehto, jos haluat:

 • saada mielekästä sisältöä ja tekemistä arkeen
 • parantaa sosiaalisia taitoja sekä valmiuksiasi työelämään
 • kirkastaa tulevaisuudensuunnitelmiasi
 • saada työ- tai opiskelupaikan
 • saada tukea opintoihisi
 • kokemusta monipuolisista työtehtävistä aidoissa työympäristöissä

Toimintamme on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja tavoitteenamme on luoda positiivisia kokemuksia ja saada sinut onnistumaan. Valmennuksessa sinua ohjataan löytämään omat voimavarasi, osaamisesi ja kiinnostuksen kohteesi sekä hyödyntämään ja kehittämään niitä. Työpaja tarjoaa sinulle vertaistukea, osallisuuden kokemuksia ja auttaa sinua sitoutumaan opintoihin tai työelämään. Toimintamme tavoitteena on luoda aito, pysyvä muutos.

FaiBoostin ammatillisen nuorten työpajan arki rakentuu ryhmä- ja yksilövalmennuksesta sekä työvalmennuksesta. Toimimme ja kehitämme toimintaamme ketterästi sinun tarpeidesi mukaan. Työpaja linkittyy tiiviisti oppilaitoksemme muuhun toimintaan, jotta valmentautumispolkusi kohti työelämää olisi mahdollisimman saumaton.

Näin sanoo laki:

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. Työpajalla tehdään nuorelle henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä nuoren kanssa. Nuorten työpajatoiminnan järjestäjinä voivat toimia kunta tai useat kunnat yhdessä tai nuorten palveluja tuottava yhteisö. Nuorten työpajalla tulee olla nuorten yksilö- ja työvalmennusosaamista. Nuorten työpajan on seurattava toimintansa tuloksia.

 Nuori tulee työpajalle pääsääntöisesti viranomaisen tai julkista tehtävää hoitavan ohjaamana. Nuori voi myös oma-aloitteisesti hakeutua työpajalle. Työpajalle ohjatun nuoren valmennuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Nuorten työpajatoiminnassa voidaan käsitellä sopimuksessa tai työpajalle 1 momentissa säädetyssä tehtävässä saatuja tietoja valmennukseen tulevan ja valmennuksessa olevan nuoren yksilöimiseksi ja työpajatoiminnan tehtävien hoitamiseksi. Nuorten työpajatoiminnan järjestäjän tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä.

FaiBoost työkokeilu

FaiBoost työkokeilu on sinulle, jos

 • olet yli 29-vuotias
 • olet matkalla työelämään ja kaipaat boostia urallesi
 • sinulta puuttuu työpaikka puuttuu tai sinulta on suunta hukassa
 • olet kiinnostunut opiskelusta

FaiBoost työkokeilun kesto on 1-3 kk, sitä on 4-5 päivää viikossa, 5-7 tuntia kerrallaan päivässä. Työkokeilu suoritetaan keittiö, puhtaanapito tai ohjaustehtävissä.

Lisätietoa

Kristian Markio
040 867 6324
kristian.markio@lhkk.fi

Outi Retva
040 687 1432
outi.retva@lhkk.fi

Materiaalit verkostolle

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja