Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Kestävä kehitys

Monipuolisella ja vastuullisella kestävän kehityksen toiminnalla kohti sertifioitua oppilaitosta Forssan ammatti-instituutissa.

Kestävä kehitys on Forssan ammatti-instituutissa yksi strateginen painopistealue ja nostettu esille vahvasti myös arvoissa. Toimintaa ohjaa kestävän kehityksen toimintaohjelma ja vuosikello. Oppilaitoksessa on aktiivinen kestävän kehityksen työryhmä, jossa on myös opiskelijaedustus.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on vuodesta 2014 alkaen kehittänyt aktiivisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaansa OKKA-säätiön (opetus-, rahoitus- ja koulutusalojen säätiö) oppilaitosten kestävän kehityksen toimintajärjestelmän mukaisesti. Oppilaitoksemme strategisena tavoitteena on ollut, että kestävän kehityksen sertifikaatti myönnetään jollekin koulutusalalle vuosittain ja näin ollen koko oppilaitos on sertifioitu vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäinen oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti on myönnetty elokuussa 2015 liiketalouden ja kaupan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloille ja tammikuussa 2019 nuo alat uusinta-auditoitiin kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Oppilaitoksen toisen sertifikaatin  sai joulukuussa 2016 matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Vuonna 2017 sertifioitiin tekniikan alat (sertifikaatti). sertifiointi huipentui helmikuussa 2021, kun oppilaitoksellemme myönnettiin ensimmäisenä Suomessa OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden sertifikaatti

Kestävän kehityksen opetuksen tukena käytetään esim. ympäristöosaaminen ja kestävä kehitys -koulutuspäiviä, Ympäristöosaava.fi -verkkosivustoa ja sen materiaaleja sekä kestävä kehitys -moodlekurssia. Monilla aloilla opintojen tueksi työssäoppimisjaksoille on kehitetty tutkinnon osittain kestävään kehitykseen liittyvät oppimistehtävät, joiden tavoitteena on saada opiskelija ymmärtämään kestävän kehityksen sosiaaliset, taloudelliset, ekologiset ja kulttuuriset näkökulmat.

Ravintola- ja siivoustyössä kestävä kehitys on konkreettisesti osa kaikkea toimintaa. Vuosien varrella on tehty monia muutoksia, jotka ovat vähentäneet ympäristökuormitusta. Ravintoloissa suositaan kotimaisia raaka-aineita sekä ruokalistasuunnittelun pohjana käytetään satokausiajattelua.

Toimintaamme ohjaa kestävän kehityksen toimintaohjelma ja kestävän kehityksen vuosikello. Muita esimerkkejä kestävän kehityksen toiminnasta:

  • hävikki- ja energiansäästöviikot
  • yhden lautasen malli ruokailussa (vähentää tiskiä, henkilökunnan kuormitusta sekä biojätteen määrää)
  • monipuolinen pakkaustuotteiden kierrätys ammattikeittiöstä opetukseen
  • liikennevalistusluennot
  • 2 kpl biokaasuautoja
  • mahdollisuus osallistua oppilaitoksen kehittämiseen kehittämisryhmien ja projektien kautta

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395

Tietosuoja