Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Moniosaajia tulevaisuuden työelämään

Faicare-hanke kehittämässä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opetusta

Faicare-hanke

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on käynnissä Faicare-hanke, joka on ESR-rahoitteinen kehittämishanke.

Hanke on aloittanut toimintansa 1.2.2018 ja se päättyy 31.12.2020. Hankkeessa aikaansaadut toimintamallit siirretään myös jatkossa lähihoitajaopetuksen toteutukseen.

 

Tavoitteet

Hankkeessa tavoitteena lähihoitajaopinnoissa:

 • Oppimisympäristöjen muokkaaminen työelämää vastaaviksi.
 • Antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja yrittäjämaiseen toimintatapaan.
 • Hyvinvointiteknologiaosaamisen vahvistaminen opiskelijoilla ja työelämän koulutusta teknologiaan.
 • Asiakkaiden, työelämän, opiskelijoiden ja oppilaitoksen yhdistäminen, sekä työelämäyhteistyön lisääntyminen.
 • Teknologiaosaamisen keskus alueen asukkaille ja hyvinvointialan yrityksille.
 • Sosiaali- ja terveysalan opettajien valtakunnallinen foorumi.
 • Teknologia ja digitalisaatio on osa opettajuutta.

Hankkeen toivottu lopputulos:

 1. Forssan ammatti-instituutissa on lähihoitajaopetuksen ja muun soteka-alan opiskelijoiden käytössä uudistettu oppimisympäristö, Faihymy.
 2. Oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa mukana mm. opiskelijat, oppilaitos, työelämä/yhdistykset ja hyvinvointiteknologiayritykset.
 3. Opetuksessa toteutuu yrittäjämäinen toiminta erilaisten projektien kautta.
 4. Opintokokonaisuuksissa toteutuu henkilökohtaiset opinpolut. Lisäksi ne ovat nykypäivää ja työelämää vastaavat.
 5. Opettajien valtakunnallinen foorumi 23.11.2018 ja syksyllä 2019.
 6. Syksystä 2018 alkaen hyvinvointiteknologialaitteet ovat käytettävissä.
 7. Asiakastapahtumien myötä toteutuu yhteistyö työelämän, eri organisaatioiden ja yhdistysten kanssa.

 

Tietoa toiminnastamme

Faicare-hankkeen toiminnan myötä opetuskäytössämme on uusittu oppimisympäristö, Faihymy. Huvila-tilassa on mahdollisuus järjestää toimintaa lapsille ja nuorille. Honkala-tila on aikuisten ja ikäihmisten toimintaympäristö. Näissä tiloissa toteutuu lähihoitajaopetusta ja opiskelijoiden ohjaamaa asiakastyötä.

Honkalassa on käytössämme hyvinvointiteknologiayritysten lainaamia hyvinvointituotteita ja –palveluita, joiden käyttöä opetuksessa opiskelijat ja opettajat pääsevät kokeilemaan ja testaamaan. Myös yksittäisillä asiakkailla, yhdistyksillä, järjestöillä ja työelämällä on mahdollista sovittuna aikana tulla Honkalaan tutustumaan ja kokeilemaan näitä hyvinvointiin liittyviä tuotteita. VTT (Teknologian tutkimuskeskus) on ollut yhteistyökumppanimme hyvinvointilaitteiden ja –palveluiden osalta.

Faicare-hankkeen toiminnan myötä opetuskäytössämme on uusittu oppimisympäristö, Faihymy. Huvila-tilassa on mahdollisuus järjestää toimintaa lapsille ja nuorille. Honkala-tila on aikuisten ja ikäihmisten toimintaympäristö. Näissä tiloissa toteutuu lähihoitajaopetusta ja opiskelijoiden ohjaamaa asiakastyötä.

Teemme yhteistyötä eri organisaatioiden, yritysten ja yhdistysten kanssa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen asiakaslähtöistä toimintaa joko Faihymyssä tai työelämän kohteessa. Asiakkaamme ovat iältään varhaiskasvatusikäisistä ikäihmisiin ja toimintamme lähtökohtana on kuntouttava asiakaslähtöinen toimintatapa. Toiminnastamme keräämme palautetta, jonka avulla kehitämme edelleen toimintaamme. Kohtaamisissa on läsnä aito ilo ja kuuntelun tärkeys!

Hankkeen ensimmäinen koulutus- ja verkostotapahtuma oli 23.11.2018. Tilaisuuteen oli kutsuttuna sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opettajia muista ammatillisista oppilaitoksista ja työelämän edustajia. Hanketietouden lisäksi Anna Perho luennoi mm. muutoksessa selviytymisestä käytännön työkalujen avulla. Luento toteutettiin yhdessä Into-hankkeen kanssa. Koulutustapahtumassa syntyi paljon tarpeellista keskustelua soteka-alan opettajien kesken. Yhteiselle keskustelulle on tarvetta ja sitä jatketaan laajemmassa kokoonpanossa seuraavassa koulutustapahtumassa 31.10.2019 täällä Forssassa.

Koulutus ja yhteistyötapahtumat

Faicare- hankkeen yhtenä tavoitteena on toisen asteen koulutuksessa toimivien sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opettajien verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen valtakunnallisesti.

Hankkeen aikana järjestämme kaksi yhteistyö- ja koulutustapahtumaa 23.11.2018 ja 30.- 31.10.2019.

12.12.2019 Kaikille toimiva arki -avoin messutapahtuma
30.-31.10.2019 Opetukseen työvälineitä – Digitaalisuus, teknologia ja positiivinen pedagogiikka
11.12.2018 Kaikille toimiva arki – avoin messutapahtuma
23.11.2018 Yhteistyö- ja koulutustapahtuma
11.9.2018 Hyvinvointilaitteiden workshop-tapahtuma

Hyvinvointiteknologia

Faicare -hankkeessa yksi keskeinen osa-alue on hyvinvointiteknologia. Sen opettamisen kehittäminen oppilaitoksella on tapahtunut hankkeen myötä sekä hyvinvointiteknologiatiedon jalkauttaminen niin työelämään kuin kaikille asiasta kiinnostuneille on toiminnassamme tärkeä osa. Olemme tehneet Faicare -hankkeessa yhteistyötä VTT:n kanssa, sekä alla olevien hyvinvointilaitteita ja -palveluita tuottavien yritysten kanssa.  

Forssan ammatti-instituutissa on mahdollista kaikkien laitteista ja hyvinvointia tukevista palveluista kiinnostuneiden tulla tutustumaan meillä yhteistyökäytössä oleviin laitteisiin. Laitteet ja palvelut ovat myös keskeisesti mukana opetuksessamme sekä hankkeen toiminnassa. Oppilaitoksella opetetaan myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvaa Hyvinvointiteknologia -tutkinnonosaa.

Lisätietoa saatte ottamalla  yhteyttä Heidi Zadrakseen p.040 7130 589 tai heidi.zadraks@lhkk.fi.

Addoz Oy
DeFour Oy
Evondos Oy
Haltija Group Oy
Menumat Oy
Oulumo Oy
Seniortek
Sentina Oy
Solentium Oy

Hyvinvointipalvelut ja yhteystiedot

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit Faicare-hankkeestamme.
Mikä sinua kiinnostaa?

 • olet järjestön, yhdistyksen tai työalämän edustajana kiinnostunut tekemään yhteistyötä lähihoitajaopiskelijoiden kanssa esim. jonkin tapahtuman järjestämisessä
 • olet kiinnostunut tutustumaan hyvinvointiteknologialaitteisiin
 • sinun yrityksesti tai edustamasi yrityksen tuotteet tai palvelut sopisivat hankkeemme sisältöihin
 • haluat lisätietoa toiminnastamme ja mahdollisesti tehdä muutoin yhteityötä kanssamme

Lähetä viesti tai soita, niin jatketaan yhteisten asioiden äärellä.

Kiitos kiinnostuksestasi!

Projektipäällikkö Raija Salo
puh. 040 347 4263, raija.salo@lhkk.fi 

Projektityöntekijä Sanna Toukkari
puh. 040 705 1418, sanna.toukkari@lhkk.fi 

Projektityöntekijä Heidi Zadraks (hyvinvointiteknologia ja yrittäjyys)
puh. 040 713 0589, heidi.zadraks@lhkk.fi

 

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja