Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammattikoulutus uudistuu

Uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö vahvistaa suomalaista ammattiosaamista. Jatkossa ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaan.

Yksilöllisiin osaamistarpeisiin voidaan jatkossa vastata joustavasti tutkintojen, niiden osien, tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja valmentavien koulutusten avulla. Opiskelu voi tapahtua niin oppilaitosten oppimisympäristöissä, työpaikoilla kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Uusi koulutussopimusmalli lisää mahdollisuuksia työpaikoilla opiskeluun. Samalla lisätään myös jo olemassa olevan oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta. Koulutus- ja oppisopimuksella hankittu osaaminen osoitetaan näyttämällä se käytännön työtilanteissa.

Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työelämän asiantuntijat yhdessä. Koulutukseen voi hakea ja päästä silloin, kun siihen on tarve. Työelämälähtöisten opiskelutapojen lisääminen on keino työelämän murrokseen vastaamisessa.

Opiskelijoiden arkipäivää koskevia konkreettisia muutoksia Forssan ammatti-instituutissa ovat mm. että jatkossa

  • koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden, yhteishakujärjestelmä kuitenkin säilyy
  • tutkintojen määrä vähenee, mutta tutkintojen osien yhdisteltävyys lisääntyy; se mahdollistaa työelämän tarvitseman monipuolisen ammattitaidon
  • kaikille opiskelijoille tehdään yksilöllinen opintopolku
  • opetus toteutetaan moduleissa, joka tarkoittaa, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa määrän opetusta ja ohjausta
  • työssäoppiminen on jatkossakin tärkeä osa ammattiin oppimista; senkin määrä suunnitellaan yksilöllisesti
  • oppisopimuksen käyttö ammattiin opiskelussa tulee olemaan entistä joustavampaa; saumaton yhteistyö työelämän ja oppilaitoksen välillä korostuu entisestään
  • osaaminen osoitetaan näytöin
  • jatko-opintokelpoisuus säilyy

 

Laki astuu voimaan 1.1.2018.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja