Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammattikorkeakoulut arvostavat ammatilliselta puolelta valmistuneita opiskelijoita

Paavo Töykkälä valmistui ajoneuvoasentajaksi keväällä 2018 ja opiskelee nyt toista vuotta Turun ammattikorkeakoulussa. Paavo on innostunut opiskelusta. Suuntautumisopinnot alkoivat juuri, ja Paavo erikoistuu korjaamotekniikkaan ja jälkimarkkinointiin.

Paavo valittiin Turun ammattikorkeakouluun pääsykokeen perusteella. Pääsykokeessa oli paljon matematiikan laskuja ja Paavo kokikin pääsykokeen haastavaksi.

“Olisin päässyt helpommalla, jos olisin panostanut matematiikkaan, äidinkieleen ja kieliin jo yläasteella ja ammatti-instituutissa. Tosin en usko, että monikaan yläasteella oleva osaa ajatella elämäänsä monta vuotta eteenpäin. Onneksi läpäisin pääsykokeen, mutta suosittelen jatko-opintokurssien käymistä ja vanhojen pääsykoelaskujen laskemista omatoimisesti. Ensimmäisenä opiskeluvuonna on paljon matemaattisia aineita ja laskemista, mutta toisena vuonna painopiste siirtyy ammattiaineisiin”, Paavo kertoo.

Ammattisanasto tärkein asia

Ammattikorkeakoulussa kirjoitetaan työelämäjaksosta laaja raportti, ja kirjallisia töitä on toki muutenkin. Opintojen aikana luetaan paljon, sillä osa opiskeluista on itsenäistä. Kielen opetus painottuu alan sanastoon.

“Onneksi ammatti-instituutin englannin opettaja panosti autoalan sanastoon ja kaikki kurssin tehtävät liittyivät autotekniikkaan. Nyt meillä on esimerkki sellaisia harjoituksia, että saamme englanninkielisen reklamaation sähköpostiin, ja vastaamme siihen englanniksi. Virkamiesruotsi on vasta tulossa, ja sen aikana jokainen pitää viisi minuuttia pitkän puheen ruotsiksi”, Paavo kertoo.

Ammatillisen puolen opiskelijat toimivat apuopettajina

Lukiossa tulleilla matemaattiset ja kielelliset valmiudet ovat parempia, mutta autotekniikan tuntemus aloitetaan alusta. Ryhmätöitä on paljon, ja Paavo kokee oman kolmen hengen ryhmänsä hyväksi ja toimivaksi.

Paavo kokee hyötyvänsä ajoneuvoasentajan tutkinnosta ja autotekniikka on helppoa.

“Toimimme apuopettajina, kun autotekniikkaa käydään läpi. Olemme käyneet purkamassa romutuskuntoisia autoja, ja niin jokainen oppii tuntemaan auton rakennetta. Kun tuntee osat kädessään, oppii asiat paremmin kuin kuvia tai videoita katsomalla”, Paavo pohtii.

Lisätietoa

Insinööripula uhkaa Suomea  https://www.is.fi/tyoelama/art-2000001142656.html 
Turun ammattikorkeakoulu https://www.turkuamk.fi/fi/  Todistusvalinta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#hakukohteet-aloituspaikat  Valintakoe https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/ 
Vanhat valintakoetehtävät https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/Koulutukset/Tekniikka-ja-liikenne-valintakokeet 

Teksti ja kuvat: Marika Mäntylä, opettaja 

Tarinoita

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi - tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä...